top of page
BIO MIDLER

Både små og store bedrifter kan få fylkeskommunale tilskudd til opplæring av egne ansatte. Tilskuddet kalles Bedriftsinterne midler, også forkortet BIO midler.

 

Dette er en støtteordning for bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. Bedriften kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, samt til lønnsutgifter til deltakerne. 

BIO-midlene skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre en nødvendig omstilling.

 

Omstillingen kan være endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for tildeling av BIO-midler. Klikk deg inn på din fylkeskommune nedenfor for mer informasjon om hvordan du går frem for å søke.

CLO-MO2.png

Vi kan tilby konsultasjon og kursing i bærekraftige

forretningsstrategier og ulike digitale verktøy

som f.eks: CLO 3D og strikkeprogrammet Apex4.

​Velg mellom:

  • Heldagskurs i bedriftens lokaler.

  • Online grunnkurs live.

  • Workshop/webinar som støtter implementering av ny teknologi og designmetoder.

bottom of page