top of page
OM OSS

BRANSJENS EGEN RESEARCH, DESIGN
OG DEVELOPMENT-AVDELING

 

De fleste norske mote- og tekstilbedrifter har lenge vært avhengige av produksjon i utlandet og få har en egen utviklingsavdeling. I våre lokaler i Kabelgata 13 på Økern kan bedrifter prøve ut ny digital teknologi som 3D baserte design- og produksjonsverktøy og nye arbeidsprosesser. Her har vi digital infrastruktur, industrielt utstyr og kunnskap til å utvikle, teste og verifisere ideer sammen med kunden og kan ferdigstille både digitale og fysiske salgseksemplarer. 
 

Button down shirt.png

Bilde: Manufacture Oslo

_

MER EFFEKTIV OG LØNNSOM PRODUKSJON

 

Den nye teknologien gjør det mulig å automatisere produksjon og utvikle fleksible produksjonsløsninger som møter kundenes behov. Bedrifter kan designe og visualisere produkter i 3D, kommunisere og selge basert på virtuelle modeller, og deretter skreddersy produksjonen etter behov i markedet.

 

3D-baserte verktøy kan derfor gi mer kontroll over egen design og produktutvikling og en mer treffsikker, bærekraftig og lønnsom produksjon.

Bilde: Ida Fiskaa

LÆRINGSARENA FOR EN BÆREKRAFTIG INDUSTRI


Den nye teknologien skaper også nye muligheter for å bygge opp en mer bærekraftig industri i Norge. Manufacture Oslo skal derfor være en felles læringsarena for bedrifter som ønsker å tenke på nye måter og samle kunnskap om hvordan bransjen kan omstille seg. For å bidra til å øke kompetansen i hele den norske industrien, jobber Manufacture Oslo tett med næringsklyngen Norwegian Fashion and Textile Agenda.

_

Bilde: Ida Fiskaa

bottom of page