top of page

Design og digital innovasjon

Digitaliseringen av handel skaper nye muligheter for bedrifter når det gjelder produktutvikling og kommunikasjon.

Endring i designprosesser åpner opp for en ny måte å tilby og markedsføre produkter på. Dette vil føre til reduksjon av feilmarginer og overproduksjon. Hensikten til prosjektet er å gi bedrifter bedre tilgang til ressurser for en raskere digital og bærekraftig omstilling gjennom kurs og konsultasjon.

Prosjektet støttes av Stiftelsen Teknologiformidling.

nfta1111.jpeg

Bilde: Elisabeth Stray Pedersen

Kontaktperson:

Jon Amund Søfferud

bottom of page