top of page

Design og produksjon

Design for produksjon er i rask utvikling. Med nye digitale verktøy kan bedrifter ta en større del av prosessen selv, som er mer effektive, kostnadsbesparende og mer miljøvennlige.

Utfordringen for mange er å besitte riktig kunnskap til å ta investeringene i ny teknologi og kompetanseutvikling. Prosjektet har derfor som hensikt å bygge kompetanse i bedriftens organisasjon til å ta i bruk nye verktøy og prosesser.

Prosjektet støttes av Innovasjon Norge og Oslo Kommune

nfta1111.jpeg

Bilde: Ida Fiskaa

Kontaktperson:

bottom of page