top of page

Digital designsimulator

Vi utvikler en digital design simulator hvor vi jobber med digital design og produktutvikling knyttet opp mot et datagrunnlag som gir produktet en score på en bærekraftskala.

Hensikten med prosjektet er å tillegge designprosessen et bergningsgrunnlag slik at bedrifter kan estimere produktets miljø- og klimafotavtrykk knyttet opp mot materialvalg, produksjonsutslipp og levetid.

Prosjektet støttes av Regionalt Forskingsfond Oslo.

nfta1111.jpeg

Foto: Jon Amund Søfferud

Kontaktperson:

Jon Amund Søfferud

bottom of page