top of page

Digital tvilling

I dette prosjektet bruker vi nye digitale 3D designproser til å utvikle metodikken for å brukes i klesindustrien.

Digital tvilling er et begrep som ofte brukes i områder som arkitektur, bygg og anlegg. En digital tvilling er en virtuell representasjon av det fysiske produkteksemplaret, og som inneholder data som gir innsikt i hvordan det fysiske eksemplaret oppfører seg når vi endrer på verdiene i datagrunnlaget.Resultatet er at bedrifter da kan utvikle produkter som i større grad er kvalitetssikret før det går i produksjon.

Prosjektet støttes av Regionalt Forskingsfond Oslo.

nfta1111.jpeg

Bilde: Alexander Sahr/Hapticans

Kontaktperson:

Jon Amund Søfferud

bottom of page